Karty różańcowe na każdą okazję

`


Karty różańcowe - serwis zawierający katalog kart różańcowych.20 Tajemnic - nowy układ!: - zobacz

BOŻE NARODZENIE: - zobacz

Dawni Święci Świata: - zobacz

Dla KIEROWCY Św.Krzysztof: - zobacz

Dla STRAŻAKA Św.Florian: - zobacz

Inne Madonny Polskie ...: - zobacz

Inne Madonny świata ...: - zobacz

Jezus Chrystus: - zobacz

KOMUNIA ŚWIĘTA: - zobacz

Matka Boża Częstochowska: - zobacz

Matka Boża z Guadalupe: - zobacz

Matka Boża z Medjugorje: - zobacz

Nowe Tajemnice Światła: - zobacz

Papież: - zobacz

RÓŻANIEC "AA": - zobacz

RÓŻNE wzory...: - zobacz
Dzieci-Aniołki: - zobacz
GOD BLEES AMERICA: - zobacz
IN GOD WE TRUST: - zobacz

Święci Polscy: - zobacz

Współcześni Święci Świata: - zobacz

Wzory anglojęzyczne: - zobacz

Wzory indywidualne: - zobacz

Wzory okolicznościowe: - zobacz
Boże Narodzenie: - zobacz
I Komunia Święta: - zobacz
Sakrament Małżeństwa: - zobacz


Różaniec - nazwa modlitwy w religii chrześcijańskiej, pierwotnie Psałterz Najświętszej Maryi Panny. Modlitwa znana i kultywowana w chrześcijaństwie od czasów średniowiecznych, przechodząca liczne przeobrażenia; obdarzona przez wielu wiernych szczególną czcią i wiązana z licznymi objawieniami.

Słowo różaniec jest utożsamiane nie tylko z samą modlitwą ale również z charakterystycznym sznurem modlitewnym używanym do odliczania ilości powtórzeń kolejnych części modlitwy. Różaniec używany jest też w religiach indyjskich (zobacz: mala) oraz w islamie. Obecna forma samego sznura modlitewnego ewoluowała wraz z modlitwą. Najbardziej innowacyjne formy przyjmują postać pierścieni z koralikami oraz kart modlitewnych.

Kolejne znaczenie słowa różaniec dotyczy potocznego określenia nabożeństwa różańcowego w Kościele katolickim opierającego się głównie o modlitwę różańcową.


Historia

Mimo iż w zapisach historycznych można spotkać już wcześniej używanie sznura modlitewnego do odmawiania modlitwy Ave Maria to po raz pierwszy o Psałterzu Najświętszej Maryi Panny wspomina historia przy okazji zwycięstwa nad albigensami w 1213. Od XV w. wydarzenie to łączone jest z podaniem o przekazaniu Różańca świętemu Dominikowi przez Matkę Bożą.

Różaniec w praktykach katolickich

W katolicyzmie nazwa różaniec oznacza także:

* modlitwę, w której rozważa się epizody z życia Jezusa Chrystusa i Maryi, polega m.in. na wielokrotnym odmawianiu modlitw "Ojcze nasz" i "Zdrowaś Maryjo", odliczanych koralikami,
* nabożeństwo, polegające na wspólnym odmawianiu tej modlitwy.


Części Różańca

W Kościele katolickim bywają różne formy modlitw różańcowych. W czasach dzisiejszych najbardziej rozpowszechniona dzieli się na cztery części różańca, każda składająca się z pięciu tajemnic:

I. Część radosna – dotycząca dziecięcych lat Jezusa (odmawiane w poniedziałek i sobotę)

1. Zwiastowanie NMP
2. Nawiedzenie św. Elżbiety
3. Narodzenie Pana Jezusa
4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
5. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

II. Część światła – dotycząca publicznej działalności Jezusa (ustanowiona przez Jana Pawła II) (odmawiane w czwartek).

1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
2. Objawienie na weselu w Kanie Galilejskiej
3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
4. Przemienienie na Górze Tabor
5. Ustanowienie Eucharystii

III. Część bolesna – dotycząca męki Jezusa (odmawiane we wtorek i piątek).

1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu (Ogrodzie Oliwnym)
2. Biczowanie Pana Jezusa
3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
4. Droga Krzyżowa
5. Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa

IV. Część chwalebna – dotycząca wydarzeń związanych ze Zmartwychwstaniem Jezusa i późniejszych (odmawiane w środę i niedzielę).

1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa
2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa
3. Zesłanie Ducha Świętego
4. Wniebowzięcie NMP
5. Koronowanie NMP na Królową Nieba i Ziemi

Pierwotnie (od początku istnienia tej modlitwy) istniały trzy części różańca. Zmiany (wprowadzenia czwartej części - tajemnicy światła) dokonał papież Jan Paweł II. Miało to miejsce w opublikowanym 16 października 2002 r. (w 24 rocznicę swego pontyfikatu) liście apostolskim pod tytułem Rosarium Virginis Mariae. Tajemnice światła bywają również (rzadko) nazywane tajemnicami świetlistymi.

Pochodzenie nazwy

Istnieje teoria, że różaniec ma nazwę pochodzącą od określenia japa mala określającego różaniec mala, służący w hinduizmie i buddyzmie do odmawiania mantr. Gdy rzymscy odkrywcy przybyli do Indii i zetknęli się z malą, zapamiętali określenie "jap mala" zamiast "japa mala". Jap w Sanskrycie oznacza różę i tym sposobem mala trafiła do Imperium Rzymskiego jako rosarium, a w języku angielskim i polskim przyjęto przekład tego słowa jako odpowiednio rosary i różaniec.

karty różańcowe:

- główna stronakarty-rozancowe.podstrona.pl istnieje od połowy 2006 roku. Polityka prywatności